Giới thiệu

Link: About.


Publisher.vn là một thành viên đồng sáng lập và là ban xuất bản trong Game TroDoi.com - Nơi giữ lại những người có khả năng nâng cấp lên tương thích với 'phiên bản mới'.

Nếu bạn muốn xuất bản thông qua Publisher.vn thì cần phải trở thành thành viên chính thức trong trò chơi TroDoi.com