ẤnLoát .com

(Publisher.vn)

Nơi tạo các website lưu trữ vĩnh viễn không cần gia hạn cho những người có tentuoi.com

Giới thiệu

AnLoat.com (Publisher.vn) là Ban Ấn Loát của QuocKhi.com có nhiệm vụ tạo thêm những website độc lập tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn giúp những người có tentuoi.com thể hiện các ý tưởng và dự án trên một website độc lập. 

Cách hoạt động

Sau khi bạn đăng ký tại DangKy.AnLoat.com thì bạn sẽ được tạo một website với tên miền phụ có phần YourName trùng với tên miền YourName.tentuoi.com

Ví dụ: nếu bạn có tentuoi.comYourName.tentuoi.com và đăng ký tạo article.vn thì sẽ được quản trị một website YourName.article.vn được lưu trữ vĩnh viễn mà không cần gia hạn tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. Tương tự cho các tên miền khác trong danh sách bên dưới:

Các loại tên miền dành cho những người có tentuoi.com

Các loại tên miền cần xét duyệt

Lược sử về ấn phẩm này sẽ luôn được cập nhật vào trang YourName.luocsu.com

Thông tin quản trị website này sẽ được gửi về Gmail mà bạn đăng ký tạo tentuoi.com

Cách quản trị các website này tương tự như cách quản trị website YourName.tentuoi.com vì cùng được tạo bởi Google sites. 

Vì sao mỗi tuần chỉ có thể tạo 20 website cho mỗi tên miền?

Mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được 20 website cho mỗi tên miền bởi vì các website đều được tạo bởi nền tảng Google sites và bị  Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính

Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL"

Vì thế, chúng tôi sẽ ưu tiên tạo website trước cho những người thể hiện thành tích nổi bật và tài trợ nhiều nhất khi đăng ký

Link: Limit.AnLoat.com