Publisher .vn

Publisher of Vietnamist.com

Nơi giúp các thành viên của Vietnamist.com giới thiệu những ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của người Việt Nam trên những website với tên miền quốc gia ".vn" đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như YourCVname.article.vn

Một đồ án của các môn sinh tại Lducation.com

Hướng dẫn

PublishAZ.com là nơi giúp những người có CVname.com tạo các website với tên miền tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Nếu CVname.com của bạn là YourCVname.cvname.com thì các website mà bạn được tạo sẽ luôn có phần tên miền phụ là YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là các tên miền trong danh sách list.publishAZ.com

Xem trang minh họa tại YourCVname.article.vn

Cách 1: sử dụng nền tảng Google sites

Bạn chỉ cần chọn loại tên miền khi đăng ký. Sau khi chúng tôi tạo website bằng Google sites với tên miền YourCVname.domain.vn thì sẽ chuyển quyền sở hữu website đó cho tài khoản Gmail trên trang YourCVname.cvname.com. Bạn cần mở Email và bấm vào nút CHẤP NHẬN quyền sở hữu website này. Bạn không được hủy xuất bản hoặc xóa tên miền trên website mà chúng tôi đã trỏ. 

Do giới hạn của Google nên mỗi tuần chúng tôi chỉ tạo được 20 website dạng này cho mỗi tên miền. 

Lưu ý: nếu tài khoản Gmail của bạn bị khóa thì website của bạn cũng không thể truy cập được. Thông thường nếu một tài khoản Gmail không truy cập sau 2 năm sẽ bị thu hồi. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu website đó cho bất kỳ tài khoản Gmail nào mà bạn muốn mà tên miền vẫn có hiệu lực. 

Cách 2: website của bạn được lưu trữ trên server độc lập

Bạn chỉ cần chọn tên miền và cung cấp địa chỉ IP của server lưu trữ website. 


Vì sao bạn nên tạo website qua PublishAZ.com?

Khi tạo website bằng các tên miền của PublishAZ.com thì bạn không cần mất phí duy trì tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. Các tên miền này luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời để lưu lại bút tích và hồi ký của bạn cho hậu thế. Bạn chỉ cần tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền tùy tâm một lần duy nhất khi khởi tạo website. Khoản tiền này luôn được cập nhật công khai lên trang Hồ sơ tài trợ của bạn YourCVname.donationCV.com

Nếu bạn nhờ chúng tội tạo website bằng Google sites thì bạn không mất phí duy trì hosting cho website, tức là bạn không mất khoản phí nào để duy trì hàng chục website và tên miền này. 

Tất cả các website được tạo qua PublishAZ.com đều được cập nhật lên trang Hồ sơ năng lực suốt đời của bạn tại YourCVname.mainCV.com để tiếp cận được nhiều người nhất. Nếu bạn tạo website bằng những tên miền không phải do PublishAZ.com cung cấp thì không thể yêu cầu mainCV.com cập nhật tên miền đó lên YourCVname.mainCV.com vì những tên miền đó không tồn tại suốt đời như các tên miền của PublishAZ.com. 

Tất cả các website được tạo đều có tên miền phụ là YourCVname theo tên nhân hiệu của bạn. Điều đó có nghĩa là, khi bạn gửi website YourCVname.domain.vn thì mọi người đều biết tác giả là YourCVname.cvname.com và đều xem năng lực của bạn tại YourCVname.mainCV.com sau đó đều có thể bình chọn cho bạn các giải thưởng tại YourCVname.votingFair.com. Bên cạnh đó, bất cứ ai lạm dụng những website này để đăng nội dung tiêu cực cũng sẽ bị mọi người ReportSecret.com để thu hồi các website của họ và gửi cảnh báo đến tất cả cộng đồng CVname.com. Do đó, những người được tạo website bởi PublishAZ.com sẽ giám sát lẫn nhau để không cho phép "một con sâu làm rầu nồi canh". Nhờ đó mà sẽ hiếm gặp những nội dung tiêu cực trên các website được tạo bởi PublishAZ.com. 

Khi bạn tạo website tại PublishAZ.com bằng các tên miền quốc gia của Việt Nam ".vn" tức là bạn đang quảng bá cho thương hiệu quốc gia trên không gian mạng. Đây cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của bạn một cách hiệu quả trên internet. 

Quy trình xuất bản website qua PublishAZ.com

Bước 1: hãy điền biểu mẫu đăng ký tại Register.PublishAZ.com

Bước 2: Sau khi chúng tôi hoàn tất yêu cầu, bạn sẽ nhận được một Email thông báo kết quả gửi về Gmail của bạn trên YourCVname.cvname.com. Nếu bạn yêu cầu tạo website bằng Google sites thì bạn sẽ nhận được thêm một Email mời bạn sở hữu file Google sites mà chúng tôi đã tạo. Bạn hãy mở Email này ra và bấm vào nút "Chấp nhận" trong Email để sở hữu file này trong Google drive Gmail của bạn. 

Bước 3: Hãy kiểm tra trên trang YourCVname.mainCV.com xem tên miền mà bạn vừa được tạo đã được cập nhật lên trang này chưa. Nếu bạn chưa thấy tên miền website vừa được tạo có trên trang này thì vui lòng LienHe.publishAZ.com để được trợ giúp. 

Quy trình xuất bản Google docs qua PublishAZ.com (không được cập nhật lên mainCV.com)

Bạn nên xuất bản docs khi cần thể hiện bài dự thi ngắn gọn cho một danh hiệu hoặc giải thưởng nào đó. Loại bài dự thi này sẽ không được cập nhật lên YourCVname.mainCV.com

Vì sao bạn nên xuất bản Google docs qua PublishAZ.com?

Nếu bạn tạo Google docs trong tài khoản Google của bạn thì sau khi bạn qua đời 2 năm, tài khoản Google của bạn sẽ bị thu hồi và toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn bao gồm cả file Google docs của bạn. Nếu bạn xuất bản Google docs qua PublishAZ.com thì file Google docs đó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn và có thể truy cập bằng một tên miền dễ nhớ dạng d1234.vnpub.com

Xin lưu ý, mọi file Google docs được xuất bản qua PublishAZ.com sẽ luôn ở chế độ chia sẻ công khai với mọi người và bạn không thể thay đổi chế độ này thành riêng tư. Bạn vẫn có quyền chia sẻ file này với mọi người để cùng soạn thảo với bạn. Bạn chỉ có quyền chỉnh sửa file này và không phải là chủ sở hữu file này. 

Lưu ý: khi xuất bản Google docs, bạn không được quyền chọn tên miền theo YourCVname mà sẽ được lấy tên miền phụ luôn là d1234.domain.vn là một số ngẫu nhiên. 

Các tên miền của bạn tại Publisher.vn

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com thì bạn sẽ được phép tạo các website với tên miền YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là các tên miền trong danh sách bên dưới. 

Mọi website của PublishAZ.com luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường.

A. Các tên miền chỉ mất zot.vn khi khởi tạo, không mất zot.vn theo ngày

B. Các tên miền lĩnh vực

B. Các tên miền quốc tế

[Tạm cất] 

Các giới hạn của website được tạo bởi Google sites

Vì sao mỗi tuần chúng tôi chỉ có thể tạo 20 website bằng Google sites cho mỗi tên miền?

Mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được 20 website bằng nền tảng Google sites cho mỗi tên miền bởi vì Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính

Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL"

Vì thế, chúng tôi sẽ ưu tiên tạo website trước cho những người thể hiện thành tích nổi bật và tài trợ nhiều nhất khi đăng ký

Link: Limit.Publisher.vn

Cấp tên miền chức danh

Role.vn: /  Azrole.com : phản chiếu các chức danh học vị học hàm của bạn: yourcvname.PGS-TS.role.vn, name.ths.role.vn, name.TS.role.vn, nam6485.Ths-KTS.role.vn. Nam6485.uah.Principle.role.vn. Nam6485.uah.chair.role.vn. Một tổ chức sẽ có hai lớp chức vụ: cấp lãnh đạo gọi là chief, CEO. Chair. Cấp quản lý và trưởng phòng là leader, head, manager, expert, adviser. Cấu trúc của một role có 3 phần: [brand].[title].role.vn. Trong đó brand phải được đăng ký ebrand.top. Title là các học vị học hàm chức danh như trên. 

Nếu bạn làm cho các công ty chưa có ebrand thì vẫn có thể được cấp name.worker.role.vn nếu bạn đang làm công việc như một kỹ sư nhưng không có bằng đại học và cũng không làm cho các công ty Ebrand.top. 

Trong trường hợp bạn không thể chứng minh để được cấp role.vn thì bạn vẫn có thể đăng ký cấp name.engineer.ownRole.com

Role.vn là các chức danh cần được xác thực để cấp chức danh nghiêm túc được ghi trong các văn bản giấy tờ. Còn AZrole.com là các chức danh do người này tự nhận và KHÔNG được GHI VÀO CVname mà chỉ như một nơi cấp tên miền để họ tự xưng với mọi người dành cho những người chưa có chiếc cupFair nào cả. Vd họ muốn tự xưng nam6485.ceo.azrole.com, loại azrole.com thì không có brand ở giữa mà chỉ có hai phần nên tính ra ngắn hơn role.vn. Engineer.azrole.com. 

Với những người thất nghiệp sau khi ra trường thì cũng có nam6485.uah.engineer.role.vn và chỉ sv có việc làm mới có nam6485.uah.engineer.vn. Còn ai xuất sắc nữa sẽ có nam6485.engineer.vn. Cao hơn là hoainam.danhtai.com. Nam6485.VNaward.com. Còn những người làm nghề tự do muốn thể hiện công việc họ đang làm: nam6485.worker.azrole.com.