Publisher .vn

Publisher of Vietnamist.com

Nơi giúp các thành viên của Vietnamist.com giới thiệu những ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của người Việt Nam trên những website với tên miền quốc gia ".vn" đặc biệt luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như YourCVname.article.vn

Hướng dẫn

PublishAZ.com là nơi giúp những người có CVname.com tạo các website với tên miền tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Nếu CVname.com của bạn là YourCVname.cvname.com thì các website mà bạn được tạo sẽ luôn có phần tên miền phụ là YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là các tên miền trong danh sách list.publishAZ.com

Xem trang minh họa tại YourCVname.article.vn

Cách 1: sử dụng nền tảng Google sites

Bạn chỉ cần chọn loại tên miền khi đăng ký. Sau khi chúng tôi tạo website bằng Google sites với tên miền YourCVname.domain.vn thì sẽ chuyển quyền sở hữu website đó cho tài khoản Gmail trên trang YourCVname.cvname.com. Bạn cần mở Email và bấm vào nút CHẤP NHẬN quyền sở hữu website này. Bạn không được hủy xuất bản hoặc xóa tên miền trên website mà chúng tôi đã trỏ. 

Do giới hạn của Google nên mỗi tuần chúng tôi chỉ tạo được 20 website dạng này cho mỗi tên miền. 

Lưu ý: nếu tài khoản Gmail của bạn bị khóa thì website của bạn cũng không thể truy cập được. Thông thường nếu một tài khoản Gmail không truy cập sau 2 năm sẽ bị thu hồi. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu website đó cho bất kỳ tài khoản Gmail nào mà bạn muốn mà tên miền vẫn có hiệu lực. 

Cách 2: website của bạn được lưu trữ trên server độc lập

Bạn chỉ cần chọn tên miền và cung cấp địa chỉ IP của server lưu trữ website. 


Vì sao bạn nên tạo website qua PublishAZ.com?

Khi tạo website bằng các tên miền của PublishAZ.com thì bạn không cần mất phí duy trì tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. Các tên miền này luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi bạn qua đời để lưu lại bút tích và hồi ký của bạn cho hậu thế. Bạn chỉ cần tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền tùy tâm một lần duy nhất khi khởi tạo website. Khoản tiền này luôn được cập nhật công khai lên trang Hồ sơ tài trợ của bạn YourCVname.donationCV.com

Nếu bạn nhờ chúng tội tạo website bằng Google sites thì bạn không mất phí duy trì hosting cho website, tức là bạn không mất khoản phí nào để duy trì hàng chục website và tên miền này. 

Tất cả các website được tạo qua PublishAZ.com đều được cập nhật lên trang Hồ sơ năng lực suốt đời của bạn tại YourCVname.mainCV.com để tiếp cận được nhiều người nhất. Nếu bạn tạo website bằng những tên miền không phải do PublishAZ.com cung cấp thì không thể yêu cầu mainCV.com cập nhật tên miền đó lên YourCVname.mainCV.com vì những tên miền đó không tồn tại suốt đời như các tên miền của PublishAZ.com. 

Tất cả các website được tạo đều có tên miền phụ là YourCVname theo tên nhân hiệu của bạn. Điều đó có nghĩa là, khi bạn gửi website YourCVname.domain.vn thì mọi người đều biết tác giả là YourCVname.cvname.com và đều xem năng lực của bạn tại YourCVname.mainCV.com sau đó đều có thể bình chọn cho bạn các giải thưởng tại YourCVname.votingFair.com. Bên cạnh đó, bất cứ ai lạm dụng những website này để đăng nội dung tiêu cực cũng sẽ bị mọi người ReportSecret.com để thu hồi các website của họ và gửi cảnh báo đến tất cả cộng đồng CVname.com. Do đó, những người được tạo website bởi PublishAZ.com sẽ giám sát lẫn nhau để không cho phép "một con sâu làm rầu nồi canh". Nhờ đó mà sẽ hiếm gặp những nội dung tiêu cực trên các website được tạo bởi PublishAZ.com. 

Khi bạn tạo website tại PublishAZ.com bằng các tên miền quốc gia của Việt Nam ".vn" tức là bạn đang quảng bá cho thương hiệu quốc gia trên không gian mạng. Đây cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của bạn một cách hiệu quả trên internet. 

Quy trình xuất bản website qua PublishAZ.com

Bước 1: hãy điền biểu mẫu đăng ký tại Register.PublishAZ.com

Bước 2: Sau khi chúng tôi hoàn tất yêu cầu, bạn sẽ nhận được một Email thông báo kết quả gửi về Gmail của bạn trên YourCVname.cvname.com. Nếu bạn yêu cầu tạo website bằng Google sites thì bạn sẽ nhận được thêm một Email mời bạn sở hữu file Google sites mà chúng tôi đã tạo. Bạn hãy mở Email này ra và bấm vào nút "Chấp nhận" trong Email để sở hữu file này trong Google drive Gmail của bạn. 

Bước 3: Hãy kiểm tra trên trang YourCVname.mainCV.com xem tên miền mà bạn vừa được tạo đã được cập nhật lên trang này chưa. Nếu bạn chưa thấy tên miền website vừa được tạo có trên trang này thì vui lòng LienHe.publishAZ.com để được trợ giúp. 

Quy trình xuất bản Google docs qua PublishAZ.com (không được cập nhật lên mainCV.com)

Bạn nên xuất bản docs khi cần thể hiện bài dự thi ngắn gọn cho một danh hiệu hoặc giải thưởng nào đó. Loại bài dự thi này sẽ không được cập nhật lên YourCVname.mainCV.com

Vì sao bạn nên xuất bản Google docs qua PublishAZ.com?

Nếu bạn tạo Google docs trong tài khoản Google của bạn thì sau khi bạn qua đời 2 năm, tài khoản Google của bạn sẽ bị thu hồi và toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn bao gồm cả file Google docs của bạn. Nếu bạn xuất bản Google docs qua PublishAZ.com thì file Google docs đó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn và có thể truy cập bằng một tên miền dễ nhớ dạng d1234.vnpub.com

Xin lưu ý, mọi file Google docs được xuất bản qua PublishAZ.com sẽ luôn ở chế độ chia sẻ công khai với mọi người và bạn không thể thay đổi chế độ này thành riêng tư. Bạn vẫn có quyền chia sẻ file này với mọi người để cùng soạn thảo với bạn. Bạn chỉ có quyền chỉnh sửa file này và không phải là chủ sở hữu file này. 

Lưu ý: khi xuất bản Google docs, bạn không được quyền chọn tên miền theo YourCVname mà sẽ được lấy tên miền phụ luôn là d1234.domain.vn là một số ngẫu nhiên. 

Các tên miền của bạn tại Publisher.vn

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com thì bạn sẽ được phép tạo các website với tên miền YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là các tên miền trong danh sách bên dưới. 

Mọi website của PublishAZ.com luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường.

A. Các tên miền ấn phẩm

B. Tên miền bằng cấp, chứng nhận, giải thưởng

B. Tên miền cho các sản phẩm, dịch vụ

Vì sao chúng tôi bị giới hạn số lượng website có thể tạo mỗi tuần?

Vui lòng xem lý do tại Limit.Vietnamist.com